Vés al contingut
equip serveis comunitaris

Els serveis comunitaris fomenten espais de trobada, relació i suport mutu amb l’objectiu de garantir els drets de ciutadania de les persones. L’objectiu és generar comunitats cohesionades que permetin assegurar el benestar de tots els seus membres, minimitzant les diferències i evitant la marginalització. 

 

  • Servei de Mediació ciutadana. Té per objectiu el foment i la promoció de la cultura de pau. Atenem a la ciutadania des de la corresponsabilitat per a gestionar els malentesos i situacions de conflicte mitjançant l'escolta, l’exploració de diferents alternatives, la prevenció i l'assessorament. El processos de mediació fomenten l'apropament, la comprensió i el diàleg, fent possible que les persones arribin per si mateixes a gestionar de manera satisfactòria i sostenible les situacions de conflicte. 

  • Servei de Suport a Comunitats de veïnes. L’objectiu principal del programa és capacitar a les propietàries i propietaris per a la gestió autònoma de la Comunitat. D’aquesta forma fomentem que la pròpia comunitat pugui afrontar, amb informació i coneixements adequats, les diferents problemàtiques d’organització i gestió, de manteniment i de convivència que es deriven del fet de viure en un mateix edifici on s’han de compartir i gestionar els espais comuns i les necessitats associades. 

  • Servei de suport, informació i dinamització d’equipaments socials. Són serveis que complementen i reforcen la tasca desenvolupada pels equips dels serveis socials d’atenció primària. Donen suport en la informació inicial que rep la ciutadania, faciliten la concreció de la demanda, la tramitació i la derivació cap a altres recursos i dinamitzen els espais.   

  • Agents de Convivència. Treballen per informar sobre l’ordenança de civisme, detectar petites problemàtiques i actuar per resoldre-les, amb l’objectiu d’afavorir l’ús cívic dels espais públics i vetllar per les normes de convivència. 

  • L’Òrbita. Té com a objectiu esdevenir un espai de confluència dels projectes de Gedi, així com oferir espais de treball i trobada a altres empreses, persones o entitats vinculades a l'economia social i el cooperativisme amb la voluntat de fomentar el treball en xarxa i la intercooperació. 

ARTICLES RELACIONATS