Vés al contingut

Missió

Qui som

 

 

Gedi és una cooperativa de treball associat, sense ànim de lucre i d'iniciativa social. Dins d'aquest marc, la seva missió és la següent: 

 

Principis de gestió

Els principis de gestió de la cooperativa són els següent:

- Socialment responsables: GEDI duu a terme la seva activitat amb criteris de desenvolupament sostenible i responsabilitat social, amb l’objectiu de crear valor econòmic, mediambiental i social, i contribuir al benestar i el progrés de les generacions presents i futures. 

- Sense ànim de lucre: Els excedents econòmics no es distribueixen entre les persones sòcies, sinó que es  reinverteixen en l’objecte social de la cooperativa per tal d’afavorir la seva consolidació, la creació d’ocupació i el desenvolupament de noves idees.

- Mirada feminista i interseccional: Apliquem un pla per garantir la igualtat de gènere i treballem des d’una perspectiva interseccional que ens permet abordar les desigualtats de gènere de manera transversal a tots els àmbits de la cooperativa.

- Iniciativa social: Els projectes de GEDI gestionen serveis d’atenció a les persones des d’una cultura empresarial basada en principis i valors cooperatius. Posem les persones per davant del capital i prioritzem la millora continua de la qualitat, l’excel·lència en la gestió, la transparència, la participació i la gestió democràtiques, l’arrelament al territori, el treball en xarxa i la gestió responsable dels recursos. 

- Transparència: GEDI està compromesa amb la transparència com a valor fonamental de les cooperatives i en aplicació de la legislació vigent, especialment pel fet de ser, principalment, prestadors de serveis públics d’atenció a les persones. El nostre compromís, però va més enllà amb els nostres socis i treballadors amb la celebració periòdica de jornades empresarials i les assemblees que són obertes a les persones que hi puguin estar interessades. 

 

 

Gedi en dades

Les persones

Total de treballadores

Evolució nombre de persones treballadores

Tipologia contractual

Percentatge segons gènere

% treballadores segons gènere

Els números

Volum d'activitat segons client (2021)

Volum d'activitat segons àmbit (2021)

Evolució dels ingressos

Evolució dels ingressos