Vés al contingut

S'ofereix vacant de Psicòleg a centre d'atenció de persones grans amb deteriorament cognitiu.

Per funcions:
- Disseny i posterior intervenció i dinamització grupal d'activitats de memòria, reminiscència i d'altres.
- Coordinació amb equip multidisciplinar animador socio-cultural, fisioterapeuta, estudiants,..).
- Convocatòries de reunions i formacions.
- Dinamització i participació en reunions de famílies o d'altres activitats especials.
- Elaboració d'informes d'evolució.
- Confecció de pla d'atenció individualitzada a usuaris.
- Assessorament tècnic participant en accions de difusió del servei.
- Sessions individuals terapèutiques d'acompanyament en el dol, la gestió emocional, recursos a la dependència.

Perfil usuari atès: gent gran amb deteriorament cognitiu Lleu o moderat derivada de malalties neurodegeneratives (principalment DTA, o demències en fases inicials) o de l'envelliment.

Requisits
Experiència treballant amb persones amb demència en fases lleus i moderades i persones amb discapcitat Intel.lectual.

Formació en Atenció Centrada en la Persona.

Conveni Acció Social

Salari 460 € Bruts/mensual.
9h setmanals (4h intervenció + 5h gestió)
Contracte indefinit.

Horari: Dilluns i dimecres de 13:45 a 18:15h.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Titulació mínima
Llicenciatura/Grau en psicologia
Sou brut anual
15.300€

S’ofereix vacant de Psicòleg/oga a centre d’atenció de persones grans amb deteriorament cognitiu. 

Per funcions: 

- Disseny i posterior intervenció i dinamització grupal d’activitats de memòria, reminiscència i d'altres. 
- Coordinació amb equip multidisciplinar animador socio-cultural, fisioterapeuta, estudiants,..). 

- Convocatòries de reunions i formacions. 

- Dinamització i participació en reunions de famílies o d’altres activitats especials. 

- Elaboració d'informes d'evolució. 
- Confecció de pla d'atenció individualitzada a usuaris. 
- Assessorament tècnic participant en accions de difusió del servei. 
- Sessions individuals terapèutiques d'acompanyament en el dol, la gestió emocional, recursos a la dependència. 

Perfil usuari atès: gent gran amb deteriorament cognitiu Lleu o moderat derivada de malalties neurodegeneratives (principalment DTA, o demències en fases inicials) o de l'envelliment. 

Requisits 

Experiència treballant amb persones amb demència en fases lleus i moderades. 
Formació en Atenció Centrada en la Persona. 

Conveni Acció Social 

Salari 1279,10 €/ Bruts/mensual.  Jornada parcial  25h setmanals. 

Contracte indefinit 

Horari de matins, amb alguna tarda.  

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat) 

 

Titulació mínima
Graduat Social
Sou brut anual
Segons conveni Acció Social

Busquem educadors/es socials per a cobrir diferents torns i/o suplències al SPAAI situat a Òdena

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca de l'Anoia i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir i vehicle propi per arribar als centres.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Titulació mínima
Grau de Psicologia

Busquem un/a psicòleg per a l'Espai d'Acompanyament Emocional del Servei Juvenil Badiu Jove de la ciutat de Badalona. 

Aquest Espai s'adreça al col·lectiu juvenil de la ciutat, on la principal funció és fer un acompanyament individual i grupal als i les joves que ho requereixin, atenent les seves necessitats, informant, acompanyant i derivant als recursos que es considerin més adients.

Requisits:

- Titulació en psicologia

- Experiència mínima de 3 anys en acompanyaments psicològics i/o teràpies

- Experiència en dinamitzacions grupals i col·lectiu jove 

- Domini del català parlat i escrit

Condicions;

- Jornada i horari: 6h setmanals en horari de tarda (4h d'atenció directa i 2 hores de gestió interna).

- Incorporació immediata.

- Sou i conveni: 273,20€ bruts mensuals, conveni de Lleure.

Es valorarà candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat.

Titulació mínima
Grau en Treball social, educació social, psicologia...
Sou brut anual
25.810

Cerquem professional per coordinar espai social, per cobrir una baixa de 6 mesos amb possibilitat de continuïtat. 

Gestionem programes adreçats a gent gran, així com a infància i adolescència. 

Condicions: 

- Contractació jornada complerta (37,5h/setmana).  
- Conveni Acció Social 
- Categoria: Diplomat/ada / Llicenciat/ada 
- Sou: 2150,80€/bruts/mensuals 
- Titulacions requerides: prioritàriament, Treball Social, Educació social, coordinacions d’organitzacions del tercer sector, psicòlegs en l’àmbit organitzacional.... 
- Horari: Matí i Tarda 
- Zona: Girona 
- És valorarà certificat de discapacitat i proximitat al territori. 

 

Funcions: 
- Difusió, captació, fidelització d’agents derivadors als programes de Fundació i coordinació amb agents socials. Presentació dels programes en mitjans de forma puntual.  
- Supervisió del bon funcionament dels Programes i activitats que es realitzen a l'Espai/ -Programació i logística de l'espai (ús de sales...) 
- Gestió dels equips professionals dels diferents programes que es duen a terme. 
- Gestió del voluntariat (entrevistes i acompanyament) 
- Acollida a famílies i informació usuaris/àries (inscripcions, cobraments, altes, baixes /aplicatius informàtics) 
-Etc.. 

 

Requisits 

- Titulacions requerides: Treball Social, Educació social, coordinacions d’organitzacions del tercer sector, psicòlegs en l’àmbit organitzacional. 
- Zona: Girona, es valorarà proximitat al territori.  

Cerquem professionals de l'àmbit de l'educació per incorporar al Programa d'Acompanyament Educatiu amb infants i adolescents. Funcions:

  • Acompanyament en les tasques escolars de primària i/o secundària.
  • Suport en l’estudi: tècniques i hàbits d’estudi.
  • Elaboració i gestió d'activitats per promocionar la creativitat. 
  •  

Territoris: Barcelona

Conveni: Lleure Educatiu

Categoria: Monitors/es Lleure NIVELL B.

Contracte de 7 hores setmanals en horari de tarda.

Titulació mínima
Educadors socials
Sou brut anual
Segons conveni

Busquem educadors/es socials per a cobrir diferents torns i/o suplències al SPAAI situat a l'Alt Penedès.

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca de l'Alt Penedès i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir i vehicle propi per arribar als centres.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Titulació mínima
Educadors socials
Sou brut anual
Segons conveni

Busquem educadors/es socials per a cobrir suplències al Centre d'Acolliment situat a Montcada i Reixac.

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca del Vallès Occidental o rodalies i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir .

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Si no has trobat ofertes que t'encaixin en aquesta pàgina, pots sol·licitar-nos feina amb la teva autocandidatura

Sol·licitud de feina