Vés al contingut
Titulació mínima
Grau Universitari (preferentment Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia)
Sou brut anual
14.544€

Personal tècnic prospecció laboral Programa Orienta

Funcions:

-Actualització borsa empreses col·laboradores i cerca de noves vinculacions.

-Intermediació laboral

-Dinamització empresarial (organització jornades, tallers i accions amb empreses col·laboradores)

-Sensibilització empresarial i detecció de necessitats.

-Dinamització sessions grupals vinculades a mercat de treball

-Acompanyament i suport a les persones en procés de recerca de feina (prospecció a mida)

-Coordinació amb l'equip del Programa.

Incorporació: immediata.

Durada de la contractació: Fins 20 desembre 2024

Municipi: Barcelona

Horari: 3 dies (matins)

Titulació mínima
Grau Educació Social
Sou brut anual
Segons conveni Acció Social

Busquem educadors/es socials per a nou CRAE vertical que obriem a Solsona .

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca del Solsonès o comarques conlindants, imprescindible que tinguin el grau en educació social i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir .

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Titulació mínima
Grau de l'àmbit educatiu
Sou brut anual
15.000€

Busquem 1 persona llicenciada/graduada en pedagogia/psicologia/educació social/treball social o altres titulacions relacionades amb l’àmbit educatiu per a la realització del servei d'activitats de dinamització personal i tallers de la memòria adreçats a persones grans i/o que ho necessitin, de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Requisits: experiència en aquest camp i un mínim de 2 anys en el servei de tallers de la memòria.

Tasques a desenvolupar:

 • Esdevenir el referent del servei
 • Atenció directa a les persones participants
 • Preparació de les sessions
 • Documentar la intervenció del servei
 • Coordinació periòdica amb el/la referent de serveis socials bàsics.
 • Coordinació interna amb els professionals de serveis socials.
 • Valoració del projecte mitjançant el sistema d’avaluació
 • Realització d’enquestes de satisfacció de les persones usuàries del projecte.
 • Elaboració de la memòria anual del projecte.

Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i dijous de 16 a 18h (17h d’atenció directa i 4h de preparació de classes, coordinació i gestió). Jornada setmanal de 21h. 

Incorporació immediata.

Prioritzarem candidates que disposin del certificat de discapacitat. 

 

Titulació mínima
Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia
Sou brut anual
10.872€

Cerquem 1 persona tècnica d’ocupació

Requisits:

-Titulacions preferents: Psicologia, psicopedagogia, pedagogia.

-Nivell C català

-Experiència mínima de 3 anys en gestió de programes d’orientació laboral.

-Experiència en la utilització de l’aplicatiu Xarxa Xaloc o altres d’intermediació laboral i eines informàtiques de gestió.

Funcions:

-Assessorament individualitzat i orientació laboral per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones inscrites a la Borsa.

-Atenció directa i dinamització de la Borsa del Servei Local d’Ocupació (intermediació)

- Planificació, organització i execució de sessions individuals i grupals per treballar i millorar les competències personals i professionals

-Dinamització càpsules competencials grupals.

- Dinamització i gestió del Club de Feina.  Manteniment de la documentació i creació de nous continguts.

-Coordinació amb les diferents àrees implicades (serveis socials, joventut, educació, promoció econòmica, etc.) per tal de realitzar una atenció integral i amb major impacte a la ciutadania.

- Prospecció empresarial i organització jornades adreçades a empreses de la comarca en col·laboració amb altres Serveis d’Ocupació.

-Etc.

Condicions:

Jornada laboral: 19 h setmanals

Durada contracte: Indefinit

Conveni: Acció Social

Municipi: Dosrius

Horari: 

· Dilluns: 7:30h a 14:00h Dijous: 7:30h a 14:00h Divendres: 7:30h a 13:30h

Funcions

Treballant en equip i coordinat amb el responsable d'àrea, s’haurà d’encarregar de l’administració de sistemes, servidors, plataforma M365 i desenvolupament d’aplicacions i solucions a mida en aquesta, equips informàtics (maquinari i perifèrics), programari, sistemes operatius, comunicació, i mes en concret:

- Realització d’adquisicions i control d'inventari

- Muntatge i manteniment (maquinari, perifèrics, etc.)

- Instal·lació, actualització i manteniment de programari i llicències

- Gestió de la seguretat i sistemes de backup de servidors, plataformes i aplicacions

- Gestió d'altes, baixes i control d'usuaris i protocols de seguretat de servidors, plataforma M365 i aplicacions

- Introducció i formació inicial a usuaris en la plataforma M365

- Creació i manteniment de llocs, llistes, biblioteques i fluxos de treball en SharePoint Online; així com d'aplicacions a mida Sharepoint / Power Apps, per a l'òptima gestió interna dels diferents serveis i projectes de la cooperativa

- Gestió dels sistemes de comunicació (xarxes, telefonia mòbil, fixa i internet, Wifi, etc.)

- Documentació de desenvolupaments, processos i procediments tècnics

- Registre, resolució d'incidències i gestió de peticions d’usuaris amb un alt grau de satisfacció en forma i termini (atenció remota o presencial si és necessari).

- Escalat d'incidències i seguiment amb proveïdors externs.

- Atenció presencial als centres de treball.

 

Titulació mínima

Grau superior en administració de sistemes informàtics i xarxes o similar

 

Altres formacions valorables

Certificacions M365 / Sharepoint, desenvolupament d'aplicacions (Power Apps, Sharepoint, SPFx, React)

 

Requeriments  

Coneixements i experiència mínima d’almenys 2 anys en muntatge, reparació de maquinari, comunicacions, administració plataforma M365 / Sharepoint, desenvolupament d'aplicacions amb Sharepoint Online i Power Apps

 

Requeriments addicionals valorables

Coneixements i experiència en desenvolupament Power Platform (especialment Power Apps, Power Automat i Power BI), SPFX, ReactJS + Hooks.

Idioma Anglès

 

Competències

Treball en equip, capacitat d’anàlisi i resolució de problemes, capacitat d'aprenentatge, flexibilitat, proactivitat, organització i planificació, fiabilitat tècnica i personal, comunicació interpersonal, vocació de servei.

 

Condicions

 • Contracte a jornada completa
 • Salari entre 24.000 i 30.000 € brut/anual, en funció de coneixements, experiència aportada i acreditada
 • Teletreball híbrid; treball des de casa i en la nostra oficina a Barcelona, a convenir

 

 

Titulació mínima
Grau en educació social
Sou brut anual
Segons conveni

Busquem educadors/es socials per a cobrir suplències o incorporar-se als equips de SPAAI situats al Vallès Occidental, Alt Penedès i l’Anoia .

Els centres  atenen adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a les comarques esmentades o rodalies i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir .

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Cerquem professionals de l'àmbit educatiu per incorporar al Programa d'Acompanyament Educatiu amb infants i adolescents. Funcions:

 

 • Acompanyament en les tasques escolars de primària i/o secundària.
 • Suport en l’estudi: tècniques i hàbits d’estudi.
 • Elaboració i dinamització d'activitats per reforçar competències lingüístiques i matemàtiques, facilitar estratègies de pensament i promoure l'autonomia.

 

Contracte de 7 a 14 hores setmanals en horari de tarda.

 

Territoris: Badalona i Barcelona

Conveni: Lleure Educatiu

Categoria: NIVELL B

 

Titulació mínima
Graduat Social
Sou brut anual
Segons conveni Acció Social

Busquem educadors/es socials per a cobrir diferents torns i/o suplències al SPAAI situat a Òdena

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca de l'Anoia i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir i vehicle propi per arribar als centres.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Titulació mínima
Grau de Psicologia

Busquem un/a psicòleg per a l'Espai d'Acompanyament Emocional del Servei Juvenil Badiu Jove de la ciutat de Badalona. 

Aquest Espai s'adreça al col·lectiu juvenil de la ciutat, on la principal funció és fer un acompanyament individual i grupal als i les joves que ho requereixin, atenent les seves necessitats, informant, acompanyant i derivant als recursos que es considerin més adients.

Requisits:

- Titulació en psicologia

- Experiència mínima de 3 anys en acompanyaments psicològics i/o teràpies

- Experiència en dinamitzacions grupals i col·lectiu jove 

- Domini del català parlat i escrit

Condicions;

- Jornada i horari: dimarts de 16 a 20 + 2h de gestió interna flexibles 

- Incorporació 27/02/24

- Sou i conveni:299.42€ bruts mensuals, conveni de Lleure.

Es valorarà candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat.

Si no has trobat ofertes que t'encaixin en aquesta pàgina, pots sol·licitar-nos feina amb la teva autocandidatura

Sol·licitud de feina