Vés al contingut

S'ofereix vacant de Psicòleg/oga a centre d'atenció de persones grans amb deteriorament cognitiu.

Per funcions:
- Disseny i posterior intervenció i dinamització grupal d'activitats de memòria, reminiscència i d'altres.
- Coordinació amb equip multidisciplinar (coordinador, animador socio-cultural, fisioterapeuta, estudiants en pràctiques...).
- Convocatòries de reunions i formacions.
- Dinamització i participació en reunions de famílies o d'altres activitats especials.
- Elaboració d'informes d'evolució sota petició.
- Confecció de pla d'atenció individualitzada amb els participants.
- Assessorament tècnic participant en accions de difusió del servei.
-Sessions individuals terapèutiques d'acompanyament en el dol, la gestió emocional, recursos a la dependència, sota petició dels participants.

Perfil usuari atès: gent gran amb deteriorament cognitiu Lleu o moderat derivat de malalties neurodegeneratives (principalment DTA, o demències en fases inicials) o del propi envelliment.

Requisits

Experiència treballant amb persones amb demència en fases lleus i moderades.
Formació en Atenció Centrada en la Persona.

Conveni Acció Social

Salari 896,85€/ Bruts/mensual * 12 pagues. Jornada parcial aproximada de 18-20h setmanals (sou a calcular en funció de les hores definitives).

Horari: Matins i tardes, en funció dels grups i creixement de l'espai, matins de 9:30 a 12h, tardes a valorar (hores de cognitiva, hores de creativa i hores de gestió).

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Titulació mínima
Psicologia
Sou brut anual
21927,12€ aprox

S'ofereix vacant de Psicòleg/oga a centre d'atenció de persones grans amb deteriorament cognitiu.

Per funcions:
- Disseny i posterior intervenció i dinamització grupal d'activitats de memòria, reminiscència i d'altres.
- Coordinació amb equip multidisciplinar (coordinador, animador socio-cultural, fisioterapeuta, estudiants en pràctiques...).
- Convocatòries de reunions i formacions.
- Dinamització i participació en reunions de famílies o d'altres activitats especials.
- Elaboració d'informes d'evolució sota petició.
- Confecció de pla d'atenció individualitzada amb els participants.
- Assessorament tècnic participant en accions de difusió del servei.
-Sessions individuals terapèutiques d'acompanyament en el dol, la gestió emocional, recursos a la dependència, sota petició dels participants.

Perfil usuari atès: gent gran amb deteriorament cognitiu Lleu o moderat derivat de malalties neurodegeneratives (principalment DTA, o demències en fases inicials) o del propi envelliment.

Requisits

Experiència treballant amb persones amb demència en fases lleus i moderades.
Formació en Atenció Centrada en la Persona.

Conveni Acció Social

Salari 1.827,26€/ Bruts/mensual * 12 pagues. Jornada parcial de 33,34h setmanals.

Horari: Dilluns de 8:50h a 13.30h i de 14:30h a 18.30h, Dimarts i divendres de 8:50h a 14:30h, Dimecres de 8:50h a 13.30h i dijous de 8:50h a 13.30h i de 14:30 a 18:30h (15h intervención grupal + 18,34h gestió)

Substitució per maternitat, uns 6 mesos aproximadament.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Sou brut anual
737,46€ bruts mensuals *12 pagues

Monitor/a amb experiència en activitats de lleure i oci per gent gran (línia de musicoteràpia, coral , o d'altres...) en l'àmbit de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat o demències en fases inicials. 

 

Funcions: 

· Es coordina amb psicòleg, supervisor del centre, fisioterapeuta, animadors socioculturals i estudiants de pràctiques. Reunions d’equip interprofessionals. 

· Disseny i posterior intervenció d’activitats de lleure i oci (en línia de Musicoteràpia, coral, cinefòrum, reminiscència musical. O tallers diversos en funció de la formació complementària que tingui el candidat...). 

 

Perfil usuari atès: Persones grans amb dependència Lleu o (principalment DTA, o demències en fases inicials). 

Horari: Dilluns i divendres de 10h a 13h, dimarts de 9:15 a 13h i de 15 a 16h, dimecres de 9:45 a 13h i de 15 a 16h i dijous de 9:15h a 13h i de 15 a 16h + 0,25h reunió 

18h creativa + 1,75h gestió tasques relacionades amb l'activitat + 0,25h reunió

Hores totals : 20h setmanals 

 

Salari segons conveni de lleure: 737,46€ bruts mensual aprox * 12 pagues. 

 

Imprescindible zona de residència a la zona de l'espai social

Prioritzarem els candidats/es amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat. 

 

Requisits: 

Coneixements i experiència de treball amb gent gran

Experiència en dinamitzacions

 

Titulació mínima
Mestra d'educació infantil
Sou brut anual
28.241€

Busquem persones per cobrir la direcció d'una Escola Bressol de Sabadell

Titulacions: Diplomatura o Grau, preferentment Mestre/a d'Educació Infantil, Llicenciatura o Grau en l'àmbit de Ciències de l'Educació.

Funcions:

-Representació del centre en tots els àmbits i liderar la gestió del personal, la relació amb les famílies i l’organització de totes les accions emmarcades en els àmbits pedagògic, organitzatiu, de gestió, infraestructural, de seguretat i relacional:

- Donar suport a les aules en el 50% de la seva jornada laboral.

- Vetllar pel compliment del projecte educatiu de centre.

- Organitzar i fer el seguiment del personal adscrit al centre.

- Coordinar l’elaboració de la documentació marc del centre.

- Impulsar la participació de les famílies al centre.

- Dirigir l’administració del centre (preinscripció, matrícula, menjador...).

- Vetllar per la conservació del centre.

- Fer el seguiment dels procediments del sistema de gestió de qualitat.

 

Competències transversals: Treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

 

Oferim : Salari: 2.353,44€ bruts mensuals (12 pagues) i jornada sencera

Incorporació immediata 

Prioritzarem les candidades que disposin de certificat de discapacitat.

 

Titulació mínima
Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia
Sou brut anual
23.500€

 

Persona orientadora:

Territoris: Badalona i Granollers.

Titulacions: Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia.

Experiència: Mínim 1 any en processos d’inserció laboral.

Funcions:

-Realització de diagnòstics de la situació ocupacional de les persones participants.

-Orientació individual i grupal en processos d'inserció laboral de persones en risc d’exclusió.

 -Acompanyament en disseny i execució del pla del treball.

-Dinàmiques grupals, tallers recerca de feina, etc.

-Coordinació altres agents i recursos de l’entorn implicats en el procés.

-Gestió, control i seguiment indicadors del Projecte (aplicatiu Gia).

Competències transversals: Treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

Salari segons conveni Acció Social.

Jornada sencera.

Titulació mínima
Cicle Formatiu Grau Superior
Sou brut anual
8.832€

Cerquem auxiliars administratius/ives (suport en la gestió d’un projecte d’inserció laboral)

Ubicació del projecte: Sant Celoni, Granollers, Barcelona i Manresa (Indicar territori a la candidatura)

Funcions del lloc de feina:

-Classificar, arxivar documentació dels expedients i digitalització.

-Supervisió, preparació i control de la documentació i dels requeriments propis del programa.

-Creació d’arxius de suport de la gestió del projecte.

-Gestió agenda i actualització d’aquesta. Atenció a trucades, consultes, derivacions, incidències..

-Organització i suport en la preparació de materials, dossiers i suports didàctics.

Sou brut mensual segons conveni

Jornada laboral i horari: dilluns a dijous de 9 a 13h i els divendres de 9h a 12:15h. (Mitja jornada)

Durada de la contractació: 1 any (previsió inici mitjans desembre)

Titulació mínima
Psicologia
Sou brut anual
24.000€

-Realització de diagnòstics de la situació ocupacional de les persones participants.

-Acompanyament en disseny i execució del pla del treball.

-Orientació individual i grupal en processos d'inserció laboral o millora de l'ocupabilitat.

-Dinàmiques grupals, tallers recerca de feina, etc. (Preparació i dinamització de les sessions).

-Coordinació altres agents i recursos de l’entorn implicats en el procés.

-Gestió documentació tècnica del Programa. Gestió de l'aplicatiu GALILEU.

-Competències transversals: Treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

Requisits:

 • Experiència: Mínim 1 any en processos d'orientació i inserció laboral
 • Títol de grau: Psicologia (requisit obligatori)
 • Competències / coneixements: treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

 

Cerquem professionals de l’àmbit educatiu per incorporar al Programa d'Acompanyament Educatiu i al Programa d’Ajudes per a Estudis OiP a Manresa.

Tasques PAE (14h en horari de tarda):

 • Acompanyament en les tasques escolars a infants i adolescents (primària i secundària)
 • Suport en l'estudi: tècniques i hàbits d'estudi
 • Elaboració i dinamització d'activitats per reforçar competències lingüístiques i matemàtiques, facilitar estratègies de pensament i promoure l'autonomia.

Tasques Programa d’Ajudes (17,5h horari a concretar)

 • Mentoratge dels infants i adolescents beneficiaris de les ajudes.
 • Entrevistes de seguiment amb centres i famílies
 • Gestió econòmica de les ajudes.

Conveni: Lleure Educatiu

Categoria: NIVELL B.

Contracte de 31,5 hores setmanals.

 

Titulació mínima
Psicologia
Sou brut anual
Conveni Acció Social

Busquem personal de prospecció: programes d'inserció laboral

Ubicació dels projectes: Barcelona

Funcions del lloc de feina: 

      1. Aportar coneixement sobre l’entorn productiu 

      2.Generar xarxa  amb  les  entitats  socials del  territori, presentar el programa a agents i entitats susceptibles de               derivació i/o coordinació. 

 1. Detectar oportunitats i necessitats del mercat de treball 

 1. Detectar els perfils professionals més demandats 

 1. Assessorar i donar suport als participants en els processos d’intermediació i inserció laboral 

 1. Acompanyar en el coneixement de la xarxa empresarial del territori 

 1. Dissenyar i dinamitzar sessions grupals en relació al coneixement de l’entorn productiu, la xarxa empresarial, la intermediació, etc. 

 1. Suport en l’adaptació de candidatures per als llocs de feina 

 1. Seguiment i actualització de les candidatures 

 1. Contactar i fidelitzar empreses del territori per tal de captar possibles llocs de treball  

 1. Donar a conèixer el programa a la xarxa empresarial i als serveis del territori

 

Sou brut mensual segons conveni acció social 

Jornada laboral: mitja jornada (3 dies setmanals)

Durada de la contractació: Previsió d'inici desembre 2023 i finalització desembre 2024

Requisits

- Titulació universitària: psicologia, psicopedagogia. Es valoraran altres titulacions (ciències empresarials, etc.) si poden aportar coneixement en l'àmbit de la inserció laboral. 

- Es valorarà experiència en projectes d'inserció laboral i el coneixement i vinculació amb el territori

- Domini de les TIC

Titulació mínima
Psicologia
Sou brut anual
24.000€

Funcions:

-Realització de diagnòstics de la situació ocupacional de les persones participants.

-Acompanyament en disseny i execució del pla del treball.

-Orientació individual i grupal en processos d'inserció laboral o millora de l'ocupabilitat.

-Dinàmiques grupals, tallers recerca de feina, etc. (Preparació i dinamització de les sessions).

-Coordinació altres agents i recursos de l’entorn implicats en el procés.

-Gestió documentació tècnica del Programa. Gestió de l'aplicatiu GALILEU.

-Competències transversals: Treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

Requisits:

 • Experiència: Mínim 1 any en processos d'orientació i inserció laboral
 • Títol de grau: Psicologia (requisit obligatori)
 • Competències / coneixements: treball en equip, autonomia, organització, planificació, responsabilitat, iniciativa, escolta activa i empatia.

Si no has trobat ofertes que t'encaixin en aquesta pàgina, pots sol·licitar-nos feina amb la teva autocandidatura

Sol·licitud de feina