Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Borsa de treball

TALLERISTA I TÈCNIC/A D'ACOMPANYAMENT UEC LA CLAU MANRESA

Descripció de l'oferta:

Es convoca una plaça d'educador/a per a desenvolupar tasques d’atenció educativa i  personalitzatdes amb adolescents  de segon cicle de la ESO amb necessitats educatives especials.

Aquest  professional  ha de tenir capacitat i competències en el àmbit pràctic: salut, educació fisica  i tallers d'iniciació professional (fusteria, electricitat, soldadura, mecànica de bicicletes i patinets, activitats  artístiques…) 

Funcions:

-Seguiment continuat de l’alumnat durant l’estada a la UEC.

-Orientació acadèmica i professional adaptada a les característiques de cada alumne 

-Atenció a variables personals i socials que puguin afectar el procés d’aprenentatge i desenvolupament de la personalitat de l’alumne o alumna .

-Actualització i comunicació de la informació relativa a itineraris formatius, especialitats acadèmiques i professionals .

-Generació d’una xarxa comunicadora entre agents socials i productius de l’entorn.

-Impartició de les activitats docents assignades en el projecte educatiu del servei. 

-Seguiment posterior de l’alumnat una vegada finalitzada l’estada a la UEC (de 2 anys); contactes mensuals amb els alumnes. 

-Docència de les activitats previstes en el currículum educatiu, la programació didàctica i el projecte de prestació del servei en l’àmbit pràctic 

-Avaluació de l’alumnat Participar en les reunions d’equip de professionals i en l’elaboració de documentació del servei. 

-Complimentar la documentació d’atenció i seguiment de l’alumnat, coordinacions internes i externes i els registres del servei. Executar les directrius establertes per la Direcció General. 

Requisits:

-Estudis universitaris en l’ àmbit social i/o educatiu.

- Experiència mínima de 3 anys en la intervenció directa amb grups de joves, en el suport psicològic i el seguiment de joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

- Experiència demostrable en formació com a tallerista en manteniment.

- Català C1

- Carnet de conduir B1

Condicions del lloc de treball:

-Contracte laboral d’acció social com educador/a

-Jornada de 33 hores setmanals

-Salari mensual brut 1980 euros.

- Incorporació setembre 2022

Tècnica per servei de suport psicològic per CREI (Esparreguera)

Busquem tècnic/a per Servei de suport psicològic adreçat als adolescents residents a CREI a Esparraguera.

El servei estarà format per un professional a jornada complerta, amb llicenciatura o grau en psicologia.

 

Requisits

Amb experiència en el camp del diagnòstic i en el tractament de la infància i l’adolescència en centres residencials.

Haurà d’acreditar que disposa del nivell C de català.

Es valorarà molt la formació contínua (màsters i postgraus oficials oficials en l’àmbit de: psicologia de l’educació, psicopedagogia, psicopatologia clínica, psicopatologia de la salut, psicoteràpia, teràpia familiar, teràpia sistèmica breu, estudis de gènere, violència de gènere, violència masclista i violència familiar

 

Sou brut anual:     28.260€ bruts/any

 

Funcinos:

Funcions vinculades a l’àmbit dels/de les usuaris/es:

1. A nivell individual:

- Estudi previ dels casos presentats al centre com a possibles futurs ingressos.

- Fer o completar l’exploració a nivell psicològic.

- Sessions d’assessorament i suport psicològic i terapèutic.

 

2. A nivell grupal:

- Assessorar, planificar i organitzar sessions de treball en grup.

- Noves formes d’intervenció terapèutic-educatives que complementin.

- Observar les conductes del grup de joves i el seu sistema relacional.

 

3. A nivell familiar:

- Realitzar entrevistes i sessions d’assessorament a les famílies.

 

El servei de suport psicològic realitzarà les seves funcions respecte als/les adolescents en el propi centre, excepte aquelles gestions o entrevistes que sigui impossible fer-les al centre i que requereixen que l’equip s’hagi de desplaçar a l’exterior.

Educador/a Social per Centre Menors de l'Alt Penedès

Busquem educadors/es socials per a cobrir diferents torns i/o suplències al Centre de Menors situat a l'Alt Penedès.

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys, principalment MENAS, procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca de l'Alt Penedès i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir i vehicle propi per arribar als centres.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

ESPECIALISTA EN DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE

​Busquem una figura per a orientar en matèria de diversitat sexual i de gènere a la població juvenil de la ciutat de Badalona (Servei Juvenil Badiu Jove). 

Oferim jornada de 3h setmanals: dimarts de 16 a 19 h.

Funcions:

- Atendre, informar i assessorar els joves de forma pròxima i personal, sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

- Assessorar i donar suport i acompanyament amb relació a la discriminació per motius d'orientació sexual, identitat i expressió de gènere.

- Formar i assessorar a altres agents sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere i contra la LGTBIfòbia

- Establir contacte amb els professionals de Badalona i d'altres territoris per facilitar recursos als i les joves usuàries.

Sou segons Conveni de Lleure, Categoria B. 

Es prioritzarà persones candidates que disposin de certificat de discapacitat.
 
Incorporació immediata.
 

ORIENTADOR/A EN ÀMBIT FORMATIU (BADALONA)

​Busquem una figura per a orientar en matèria de formació a la població juvenil de la ciutat de Badalona (Servei Juvenil Badiu Jove). 

Oferim jornada de 8h setmanals: dimarts de 10 a 14 h i de 16 a 18 h (més dues hores de feina interna)

Funcions:

- Recopilar informació referent a l'oferta formativa en el territori on treballa.

- Orientar i assessorar els i les estudiants en la construcció del seu itinerari educatiu, d'acord amb la identificació dels seus interessos.

- Informar els i les estudiants sobre el sistema educatiu vigent i les possibilitats de cadascun dels subsistemes que el componen.

- Establir contactes entre els centres de formació, les administracions i les empreses per tal de facilitar recursos als seus estudiants.

 
Sou segons Conveni de Lleure, Categoria B. 
 
Es prioritzarà persones candidates que disposin de certificat de discapacitat.
 
Incorporació immediata.
 

PROGRAMA ACOMPANYAMENT EDUCATIU

Cerquem educadors o educadores per incorporar al Programa d'Acompanyament Educatiu a diferents territoris.

Tasques:

- Acompanyament en les tasques escolars a infants i adolescents (primària i secundària)

- Suport en l'estudi

- Elaboració i gestió d'activitats de gestió emocional, mindfulness, promoció creativitat

Contracte fins al 30 de juny 2022

Conveni: Lleure Educatiu

Categoria: Monitors/es Lleure NIVELL B.

Contracte de sis i dotze hores setmanals en horari de tarda. El còmput de les hores depèn de les circumstàncies de cada territori.

Territoris: BARCELONA I ÀREA METROPOLITANA, GIRONA, TARRAGONA, REUS, VILANOVA I LA GELTRÚ, SABADELL, MANRESA, TERRASSA

Es prioritzarà persones candidates que disposin de certificat de discapacitat.

Educador/a social SIS Canovelles

Busquem un/a educador/a social per a incorporar-se a l'equip educatiu del Servei d'Intervenció Socioeducativa Casa Nostra de Canovelles, servei d'Infants i famílies en situació de vulnerabilitat de 4 a 12 anys.

Tasques:

- Atenció directa als grups d'infants

– Tasques de suport en la gestió i documentació del centre

– Reunions de coordinació amb l'equip educatiu

– Tallers grupals amb famílies

Es tindrà en compte l'experiència de les candidates en el treball amb infància en situació de vulnerabilitat i capacitat per portar a terme tallers grupals amb famílies i que visquin al territori d'actuació.

Oferim contracte de 30 hores setmanals, de dilluns a divendres de 16.00h a 19.30h. Dimarts, dimecres i dijous de 9.30h a 11.30h i dissabtes de 9.30h a 13h i de 16.30h a 19.30h.

La temporalitat del contracte és de curs escolar (fixe discontinu de setembre a juny).

Sou segons conveni d'acció social.

Es prioritzarant aquelles persones candidates que disposin de certificat de discapacitat.

Integradora social SIS Canovelles

Busquem un/a professional per a incorporar-se a l'equip educatiu del Servei d'Intervenció Socioeducativa Casa Nostra de Canovelles, servei d'Infants i famílies en situació de vulnerabilitat de 4 a 12 anys.

Funcions:
Atenció directa als grups d'infants:

  • Tasques de suport en la gestió i documentació del centre
  • Taller d'expressió corporal/artística
  • Reunions de coordinació amb l'equip educatiu

Es tindrà en compte l'experiència de les candidates en el treball amb infància en situació de vulnerabilitat i que visquin al territori d'actuació.

Oferim contracte de 20 hores setmanals, de dilluns a dijous de 16.00h a 19.30h, i divendres i dissabtes de 16:30 a 19:30h. 

La temporalitat del contracte és de curs escolar (incorporació immediata).

Sou segons conveni d'acció social, categoria Personal Qualificat.

Interessades, enviar cv a empresarial@gedi.org, indicant a l'assumpte "Integració social SIS Canovelles".

Es prioritzarà candidates que disposin del Certificat de discapacitat.

Educadors/es social per a suplències a Centres Acollida i CRAE

Busquem educadors/es socials per a cubrir diferents suplències als centres de menors .

Centres d'Acolliment a : Montcada i Reixac, Solsona,Òdena, Viladecans, Badalona i Font-rubí.

CRAE a : Sant Fost de Campsentelles

Els centres estan adreçats a adolescents de 12 a 18 anys, principalment MENAS, procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir i vehicle propi per arribar als centres.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Educadors/es Escoles Bressol Sabadell

Obrim borsa de treball per a suplències a escoles bressol municipals de Sabadell.

Perfils professionals: Mestre/a-Tutor/a, Tècnic/a Suport, reforç aules i menjador.

Titulació: Grau en Educació Infantil o CFGS Educació Infantil.

Prioritzem persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat.

Sol·licitud de feina

Pots enviar-nos el teu currículum vitae des d'aquest mateix formulari. 

Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: pdf doc docx odt.
En compliment del disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, l'informem que la informació que ens facilita quedarà recollida a la nostra base de dades, la responsable de la qual és Gedi Gestió i Disseny, SCCL amb la finalitat d'avaluar la seva candidatura en cas que en un futur sorgeixi alguna vacant que s'ajusti a les seves característiques. Vostè té dret a accedir a la informació, rectificar-la o a oposar-se al seu tractament i, si escau, cancel·lar-la, posant-se en contacte amb nosaltres en la següent adreça: C/Llull 27-39, 2n 9a. 08005 Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a: protecciodades@gedi.org L'informem que passat un període de dos anys des de la recepció de les dades, tret que s'hagi produït anteriorment expressa declaració de cancel·lació per la seva banda, procedirem d'ofici i de forma automàtica a cancel·lar les seves dades de la base de dades en qüestió. Gedi, sccl l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en concret, amb la relació de les mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
CAPTCHA
Aquesta pregunta es fa per comprovar que vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa .
Imatge CAPTCHA

Introduïu els caràcters que es mostren a la imatge.