Vés al contingut

El Pla de millora d’oportunitats educatives és una mesura extraordinària per al curs 2020-2021, que s’adopta per pal·liar els efectes desfavorables de la suspensió de l’activitat lectiva presencial durant el darrer trimestre del curs 2019-2020, i que s’adreça als centres del Servei d’Educació de Catalunya amb més complexitat educativa.

Tot i el seu caràcter conjuntural i extraordinari per al curs 2020-2021, el Pla es formula amb la voluntat que tingui continuïtat durant els propers tres cursos escolars en forma de programa de lluita contra les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic.

El Pla es basa, com a eix estratègic per al seu èxit, en el principi d’autonomia dels centres educatius i en la dimensió comunitària de l’educació. És per això que es preveu la dotació de recursos als centres educatius mitjançant un acord de corresponsabilitat , signat entre els centres i el Departament d’Educació, i la incorporació de mesures de reforç dels plans educatius d’entorn, com a estratègia per reforçar l’equitat del nostre sistema educatiu.

El Pla té com a persones destinatàries l’alumnat . d’educació infantil i primària i de secundària del Servei d’Educació de Catalunya.

Dades de contacte

ARTICLES RELACIONATS