Vés al contingut
  • Centre Residencial d’Educació Intensiva – Can Rubió

El servei de suport psicològic adreçat als adolescents residents al Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) Can Rubió, que ha posat en marxa GEDI, és un servei dependent de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

El CREI Can Rubió és un centre propi de la DGAIA on el servei de suport psicològic cobreix les necessitats específiques de les persones usuàries ateses, que per diverses causes es considera que són necessitades d'aquest servei.

La funció principal d’aquest servei de suport psicològic és analitzar els trets psíquics, caracterològics i conductuals dels usuaris i usuàries ingressats. Es tracta de nois i noies de 12 a 18 anys tutelats per la DGAIA. El servei pretén analitzar el marc i estil relacional dels joves i a la vegada la dinàmica  grupal  dins  de  la  institució,  actuant  des  d’una  vessant terapèutica-educativa.

Dades de contacte

ARTICLES RELACIONATS