Vés al contingut

Aquest any 2019 GEDI amplia la coordinació d'Espais Socials en col·laboració amb la Fundació Catalunya-La Pedrera amb 8 espais nous. Així doncs, l'Espai Social Borrell, l'Espai Social Sants, l'Espai Social Montbau, l'Espai Social Prosperitat, l'Espai Social La Verneda, l'Espai Social Granollers, l'Espai Social Vilanova i l'Espai Social L'Hospitalet-Sant Josep s'afegeixen als 16 espais ja coordinats per GEDI i passen a ser un total de 24 espais socials els gestionats per la cooperativa. 

Més de 200 professionals i els voluntaris de cada espai duen a terme programes diversos adreçats a gent gran amb estats inicials de deteriorament cognitiu i demències, com el programa "REMS" o el "Dina amb companyia", i atén a infants i joves a través del Programa d'Acompanyament Educatiu (PAE).

MÉS ARTICLES