Vés al contingut
08/06/2022

El Servei de Mediació de Mataró va obrir les seves portes el desembre 2002 amb l’objectiu d’oferir un nou servei a la ciutadania en matèria de resolució de conflictes. Durant la primera etapa d’existència, el servei va centrar la seva actuació en els barris de Rocafonda-El Palau, i en el 2005 va passar a oferir servei a tota la ciutat.

Des de l’inici, però, l’aposta feta des de l’Ajuntament era constituir un servei que anés més enllà de la gestió eficaç dels conflictes concrets, des d’una visió transformadora que afavorís el desenvolupament de la comunitat i la seva corresponsabilitat en la pressa de decisions de la ciutadania en allò que els afecta. El treball en l’espai públic, en les escoles, en comunitats de veïns, en relacions familiars, veïnals, entre d'altres, són algunes tipologies de casos objecte del servei.

La mediació és una eina senzilla i eficaç que ens ajuda a superar malentesos i situacions de conflicte mitjançant la recerca de diferents alternatives. És gratuït, confidencial, voluntari i participatiu fent possible que les persones, amb ajuda dels mediadors, arribin per si mateixes a acords satisfactoris i duradors.

Han passat 20 anys des d’aleshores, fet que permet parlar d’un servei plenament consolidat en la ciutat de Mataró, que celebrarà (desembre 2022) aquesta efemèride amb tota la ciutadania, serveis i entitats, còmplices imprescindibles per seguir avançant en la cultura del diàleg i la pau, i per la millora de les condicions de vida de tota la ciutadania. Haver pogut treballar en tot aquest àmbit des de Gedi ha estat tot un repte, a l'hora que un luxe.

 

MÉS ARTICLES