Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Cohesió social

Promovem la millora de la convivència ciutadana mitjançant serveis adreçats a les persones, les comunitats i els diferents col·lectius.

Especialitats

Plans d’acollida municipal

Desenvolupar actuacions d’acollida per a qualsevol nou ciutadà al municipi, tot ordenant la xarxa pública de serveis, establint circuits clars, garantint l’accés en igualtat de condicions i la normalitat d’accés als serveis, potenciant processos informatius per afavorir la inclusió a la societat d’acollida i promovent l’autonomia de les persones nouvingudes.

Treball comunitari

Serveis des d’on s’impulsa el treball amb i per a la comunitat, un treball d’inclusió, respectant la diversitat dels ciutadans que la componen. Es treballa des d’una perspectiva socialitzadora que estimula l’ajuda mútua, la solidaritat, la responsabilitat, el compromís i la participació.

Prevenció salut i dependència

Potenciar hàbits de vida saludables i processos educatius i informatius que permetin a les persones incrementar el control sobre la seva salut per tal de millorar-la; orientar i assessorar sobre els mecanismes tècnics que faciliten una millor mobilitat, els sistemes de transport, la tramitació d’ajuts i diverses accions per facilitar les activitats de la vida diària, la feina i l’oci.

Alfabetització digital

Punt públic d’accés a Internet que treballa per a la cohesió digital i l’equilibri territorial de Catalunya en la societat del coneixement. Espais d’accés a les noves tecnologies, on tota la ciutadania disposa d’infraestructura i professionals que els donen suport en tres
àmbits concrets: comunitari, formatiu i professional.

Serveis d’iniciatives juvenils

Facilitar la ciutadania activa dels joves a partir dels seus interessos i motivacions, per tal que estiguin en contacte amb la dinàmica cultural de la seva ciutat, i puguin entrar en contacte amb nous models de relació social.

Serveis de mediació

Servei adreçat a tots els ciutadans i que té com a base afavorir la resolució dels conflictes mitjançant el diàleg, el respecte, la comprensió i la col·laboració, possibilitant que les parts arribin a un acord per elles mateixes.

Serveis

Plans d’acollida municipal

 • Accions d’acollida i Cohesió ciutadana – Rubí

Treball comunitari

 • Projecte “d’Arrelament – Reagrupament” – L'Hospitalet de Llobregat
 • Coordinació projectes del Pla d’Entorn – Rubí
 • Bonveïnatge – Granollers
 • Intervenció comunitària als barris – Granollers
 • Llei de barris – Mataró

Prevenció salut i dependència

 • Dona x Dona; intervenció amb treballadores del sexe comercial – Granollers
 • Servei Sírius – Granollers
 • Servei d’Informadors EBASP - Granollers

Alfabetització digital

 • Projectes Òmnia i Telecentre – Mataró

Serveis d’iniciatives juvenils

 • Espai jove El Roc – La Roca del Vallès
 • Espai jove La Torreta – La Roca del Vallès
 • Espai Jove Rocafonda - Mataró
 • Educador Jove - Olivella

Serveis de mediació

 • Mediació Ciutadana – Mataró
 • Mediació Comunitària – L'Hospitalet de Llobregat

Clients i col·laboradors

Clients

 • Ajuntament de Mataró
 • Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
 • Ajuntament de Rubí
 • Ajuntament d’Olivella
 • Ajuntament de Granollers
 • Ajuntament de La Roca del Vallès
 • Departament de Salut de la Generalitat