Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Sistema de gestió de la qualitat

GEDI GESTIÓ i DISSENY SCCL està registrada per AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) amb el número de certificació ER-0152/2004, des del 29 de gener de 2004, essent el 6 d’abril de 2022 l’última renovació i emissió (Certificat).  

Anualment es passa una auditoria externa de seguiment per part d’AENOR amb la verificació d’un mostreig significatiu, i abans de la data d'expiració (6 d’abril de 2025) s'auditarà per a validar la renovació del certificat.  

L'abast de la certificació comprèn:

 

  • La prestació de serveis educatius adreçats a la infància i a les famílies; 
  • Els serveis de mediació en situacions de conflicte entre les comunitats, entitats, associacions i famílies; 
  • La gestió de centres d’acollida de menors; 
  • El disseny i gestió de serveis d’acompanyament a la inserció laboral; 
  • El disseny i gestió d’activitats socioculturals adreçades a la joventut