Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Sistema de gestió de la qualitat

El nostre sistema de gestió està certificat segons la norma UNE- EN ISO 9001  des de l’any 2003 i resta sotmès  a auditoria externa anual

La certificació abasta  els processos generals de gestió de la cooperativa i els processos  dels principals serveis:  

 

Disseny i impartició d' accions integrades de formació ocupacional.

Disseny i gestió d'activitats socioculturals destinades a la joventut.

Prestació de serveis educatius destinats a la infància i les famílies.

Serveis de mediació en situacions de conflicte entre comunitats, entitats, associacions i famílies.

La gestió de Centres d' Acollida de Menors.

La gestió del programa de mesures actives d'inserció laboral per a persones perceptores de la Renda Mínima d'Inserció