Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Principis de gestió

Els principis de gestió de la cooperativa són els següent:

- Participació: La cooperativa ha d'estar participada per les persones a qui més afecta el procés empresarial.

- Democràcia: El projecte empresarial s'ha de definir contínuament a partir de les aportacions de treballadors i treballadores, i de les altres parts interessades en l'activitat de Gedi.

- Igualtat de gènere: La cooperativa ha de garantir la igualtat d'homes i dones, fent seves totes les mesures de foment de la igualtat de gènere; i practicar la tolerància zero front a l'assetjament sexual o per raó de sexe.

- Reinversió dels excedents: Els treballadors, les treballadores i els projectes han de generar beneficis, per tal de reinvertir-los en l'empresa i poder planificar l'esdevenir.

- Millora contínua de la qualitat: La cooperativa ha de cercar la millora contínua de tots els processos empresarials i l'excel·lència en la gestió.

- Autonomia: El projecte empresarial no ha de dependre de fluctuacions de clients individuals ni de línies concretes d'activitat.

- Transparència: Cal estructurar amb claredat la informació i fer-la accessible a les persones treballadores, a totes les parts interessades i al públic en general.

- Treball en xarxa: La cooperativa ha de dimensionar els seus eforços particulars amb els que fan altres agents amb objectius similars o confluents.

- Arrelament al territori: El projecte ha de contribuir al desenvolupament sostenible del territori, a nivell econòmic, social i mediambiental, minimitzant l'emprempta ecològica de la nostra activitat.

- Gestió socialment responsable Cal enfocar la nostra gestió a crear valor econòmic, social i mediambiental, per contribuir al benestar i al progrés de les generacions presents i futures.