Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Cooperació internacional

A través de la cooperació catalana i gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona, Gedi ha participat en la Fira de l’Economia Social de...

Gedi Marroc

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Solidària  ha aprovat un projecte amb la participació de Gedi en aliances amb el ODCO (Office du...

Noves aliances internacionals a Gedi

Després de més de deu anys de cooperació, Gedi obre nous fronts creant aliances amb altres ONGD’s internacionals amb l'objectiu de treballar en...

Gedi a Tànger

Gedi ha participat en una trobada d’intercanvi catalano marroquina en la que es va debatre sobre el sector de l’economia social cooperativa sota...

Gedi coopera al Marroc

Aquest més de novembre la cooperativa Gedi Gestio i Disseny ha participat en l'esdeveniment del COP22 realitzant una intervenció sobre l’...

Gedi Marroc participa al Medcop Climat

La cooperativa Gedi, en la seva extensió de Marroc, ha intervingut en una xerrada celebrada en el marc del Forum MEDCOP CLIMA que s’ha celebrat...